zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
RSS
SmodCMS

Przejazd pojazdów nienormatywnych                                                    

Wniosek o przejazd pojazdu nienormatywnego kat I. doc.

Za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kat.I pobiera się następujące należności:

a) 50 zł - dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca;
b) 100 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy;
c) 200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesiecy,

kwotę opłaty należy wyliczyć mnożąc ilość wpisanych we wniosku odcinków dróg x kwota należności za wydanie zezwolenia za dany okres.

Opłaty za przejazd pojazdów nienormatywny nalezy dokonać na konto ZDP w Brzesku:

80 1020 2892 0000 5702 0678 1688

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6
32-800 Brzesko

tytuł przelewu: Nienormatywne, nazwa firmy (w skrócie)
                                                                                                                                       


I. Budowa i przebudowa zjazdów z drogi powiatowej:
1. Wniosek o wydanie zgody na lokalizację/przebudowę zjazdu.   doc  pdf
2. Wniosek o uzgodnienia projektu budowlanego zjazdu.    pdf.
3. Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót związanych z przebudową lub budową zjazdu. doc .  pdf.

II. Lokalizacja urządzenia infrastruktury technicznej w obrębie pasa drogowego:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznnej w pasie drogowym.  doc.  pdf.
2. Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego urządzenia infrastruktury technicznej lokalizowanego w obrębie pasa drogowego. niezwiązanej z potrzebami zarzązania drogami
i potrzebami ruchu drogowego.  doc.  pdf.
3. Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym.  doc.  pdf.
4. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót związanych z wbudowaniem, przebudową lub remontem urządzenia infrastruktury technicznej.  doc.  pdf.
5. Zawiadomienie o wystąpieniu awarii urządzenia infrastruktury technicznej umieszczonego w pasie drogowym.  doc.    pdf.   

III. Uzgodnienie lokalizacji, budowy i przebudowy ogrodzeń.
1. Wniosek o lokalizację ogrodzenia.  doc.  pdf.

IV. Umieszczenie reklam w pasie drogowym. 
1. Wniosek o uzgodnienie lokalizacji reklamy w pasie drogowym.  doc.  pdf.
2. Wniosek o wydanie zezwoleniania na umieszcenie reklamy w pasie drogowym.  doc.  pdf.
3. Wniosek o wydanie zezwoleniania na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót związanych z umieszceniem reklamy.  doc.  pdf.

V. Uzgodnienie lokalizacji obiektów budowlanych względem granic pasa drogowego.  
1. Wniosek o uzgodnienie lokalizacji budowy,przebudowy obiektów budowlanych.  doc.  pdf.

VI. Oświadczenie o połączeniu działki z drogą powiatową.
1. Wniosek o wydanie oświadczenia o połączeniu działki z drogą powiatową istniejącym zjazdem.  doc.  pdf.
2. Wniosek o wydanie oświadczenia o możliwości połączenia działki z drogą powiatową.  doc.  pdf. 

VII. Korzystanie z przystanków autobusowych.  
1. Wniosek o wydanie zgody i warunków na korzystanie z przystanków.  doc.  pdf.