zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
RSS
SmodCMS

Przetrgi organizowane w roku 2017

Przetarg nieograniczony 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1437K Jadowniki – Porąbka Uszewska w centrum miejscowości Jadowniki gmina Brzesko” .

ZP.271.1.2017  z dnia 30.01.2017 

pobierz ogłoszenie o zamówieniu

pobierz materiały przetargowe

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ z dn.07.02.2017 r

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1437K Jadowniki – Porąbka Uszewska w centrum miejscowości Jadowniki gmina Brzesko” .

pobierz wyjaśnienie 

ZMIANA TREŚCI SIWZ  z dn.09.02.2017 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1437K Jadowniki – Porąbka Uszewska w centrum miejscowości Jadowniki gmina Brzesko” .

pobierz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

pobierz zmianę treści siwz

ZESTAWIENIE OFERT OTWARTYCH W DNIU 15.02.2017r.

pobierz zestawienie

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1437K Jadowniki – Porąbka Uszewska w centrum miejscowości Jadowniki gmina Brzesko” .

pobierz informację

Przetarg nieograniczony 

ZP.271.2.2017 z dn. 02.03.2017 r.

Budowa chodników wraz z kanalizacją deszczową z podziałem na 7 części 

pobierz ogłoszenie o zamówieniu

pobierz materiały przetargowe

Zmiana treści SIWZ         z dnia 08.03.2017 r 

Budowa chodników wraz z kanalizacją deszczową z podziałem na 7 części - ZP.271.2.2017 z dn.02.03.2017

pobierz treść zmiany SIWZ

pobierz formularz cenowy - Cześć 7 - zał. 1.12

Przetarg nieograniczony 

ZP 271.3.2017 z dn.09.03.2017 

Przebudowa nawierzchni bitumicznych na parkingach i drogach manewrowych przy siedzibie SPOZ w Brzesku oraz remont nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych

pobierz ogłoszenie

pobierz materiały przetargowe 

Informacja z otwarcia ofert   ZP.271.2.2017  

Budowa chodników wraz z kanalizacją deszczową z podziałem na 7 części

pobierz informację 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

ZP 271.1.2017 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1437K Jadowniki – Porąbka Uszewska w centrum miejscowości Jadowniki gmina Brzesko” .

pobierz ogłoszenie

pobierz zmianę ogłoszenia (1)

pobierz zmianę ogłoszenia (2)

Informacja z otwarcia ofert

ZP.271.3.2017

"Przebudowa nawierzchni bitumicznych na parkingach i drogach manewrowych przy siedzibie SPOZ w Brzesku oraz remont nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych"

pobierz informację

Przetarg nieograniczony 

ZP.271.4.2017 z dn. 27.03.2017

„Remont drogi powiatowej nr 1429 K Borek – Rudy Rysie w msc Borzęcin /Borek/”

pobierz ogłoszenie 

pobierz materiały przetargowe 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

ZP.271.3.2017 

"Przebudowa nawierzchni bitumicznych na parkingach i drogach manewrowych przy siedzibie SPOZ w Brzesku oraz remont nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych"

pobierz informację

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZP.271.2.2017

"Budowa chodników wraz z kanalizacją deszczową z podziałem na 7 części."

pobierz informację

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

ZP.271.3.2017

"Przebudowa nawierzchni bitumicznych na parkingach i drogach manewrowych przy siedzibie SPOZ w Brzesku oraz remont nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych"

pobierz ogłoszenie 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZP.271.4.2017

„Remont drogi powiatowej nr 1429 K Borek – Rudy Rysie w msc Borzęcin /Borek/”

pobierz infomację

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

ZP.271.2.2017

" Budowa chodników wraz z kanalizacją  deszczową  z podziałem na 7 części " .

pobierz ogłoszenie 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZP.271.4.2017

„Remont drogi powiatowej nr 1429 K Borek – Rudy Rysie w msc Borzęcin /Borek/”

pobierz informację

OGŁOSZNIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

ZP.271.4.2017

„Remont drogi powiatowej nr 1429 K Borek – Rudy Rysie w msc Borzęcin /Borek/”

pobierz ogłoszenie 

Przetarg nieograniczony 

ZDP.ZP. 271.5.2017  z dnia 21.06.2017

„Budowa i remont chodników przy drodze powiatowej nr 1421 K Zaborów-Bielcza – Wola Dębińska z podziałem na 2 części ”.

pobierz ogłoszenie 

pobierz materiały przetargowe 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

  z dnia 06.07.2017 

„Budowa i remont chodników przy drodze powiatowej nr 1421 K Zaborów-Bielcza – Wola Dębińska z podziałem na 2 części ”.

pobierz informację 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZDP.ZP. 271.5.2017

„Budowa i remont chodników przy drodze powiatowej nr 1421 K Zaborów – Bielcza – Wola Dębińska z podziałem na 2 części ”.

pobierz informację

Przetarg nieograniczony 

ZDP.ZP.271.6.2017 z dnia 13.07.2017

Remont drogi powiatowej „Łoniowa – Zawada Uszewska” ( nr 1438K , nr dz.ewid. 105/1 , 144) w miejscowości Zawada Uszewska w km 7+400 -7+765 i 7+835 – 8+400 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych .

pobierz ogłoszenie 

pobierz materiały przetargowe 

Przetarg nieograniczony

ZDP. ZP.271.7.2017  - data wysłania 14.07.2017; data publikacji 19.07.2017

Usługi zimowego utrzymanie dróg powiatowych w 4-ch kolejnych sezonach zimowych: 2017/2018 ; 2018/2019 ; 2019/2020; 2020/2021 na terenie Powiatu Brzeskiego z podziałem na 6 części.

pobierz ogłoszenie o zamówieniu 

pobierz materiały przetargowe

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

ZDP.ZP.271.6.2017 

Remont drogi powiatowej „Łoniowa – Zawada Uszewska” ( nr 1438K , nr dz.ewid. 105/1 , 144) w miejscowości Zawada Uszewska w km 7+400 -7+765 i 7+835 – 8+400 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych .

pobierz informację 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 

ZDP.ZP.271.6.2017

Remont drogi powiatowej „Łoniowa – Zawada Uszewska” ( nr 1438K , nr dz.ewid. 105/1 , 144) w miejscowości Zawada Uszewska w km 7+400 -7+765 i 7+835 – 8+400 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych .

pobierz 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT        ZDP.ZP.271.7.2017

Usługi zimowego utrzymania dróg powiatwoych w 4-ch kolejnych sezonach zimowych : 2017/2018;2018/2019;2019/2020;2020/2021 na terenie Powiatu Brzeskiego z podziałem na 6 części 

pobierz informację 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNEJSZEJ OFERTY 

ZDP.ZP.271.7.2017

Usługi zimowego utrzymania dróg powiatwoych w 4-ch kolejnych sezonach zimowych : 2017/2018;2018/2019;2019/2020;2020/2021 na terenie Powiatu Brzeskiego z podziałem na 6 części

pobierz

Przetarg nieograniczony 

ZDP.271.8.2017 z dnia 18.09.2017 r

Przebudowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatwoych na terenie Powiatu Brzeskiego

pobierz ogłoszenie o zamówieniu 

pobierz materiały przetargowe  - SIWZ

 Zmiana treści SIWZ

ZDP.271.8.2017 z dnia 18.09.2017 r

Przebudowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatwoych na terenie Powiatu Brzeskiego

pobierz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

pobierz zmianę treści siwz

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZDP.ZP.271.8.2017

Przebudowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatwoych na terenie Powiatu Brzeskiego

pobierz informację

INFORMACJA OWYBORZE NAJKORZYSTNEJSZEJ OFERTY

ZDP.ZP.271.8.2017

Przebudowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie Powiat Brzeskiego

pobierz informację 

Przetarg nieograniczony

ZDP. ZP.271.9.2017

Przebudowa drogi powiatowej nr 1444K Uszew - Nowy Wiśnicz - Nieznanowice w miejscowościach Uszew, Gmina Gnojnik i Poręba Spytkowska, Gmina Brzesko   - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ,  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

pobierz ogłoszenie o zamówieniu 

pobierz materiały przetargowe SIWZ 

Informacja o zmianie ogłoszenia 

 przetarg nr  ZDP.ZP.271.9.2017 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1444K Uszew - Nowy Wiśnicz - Nieznanowice w miejscowościach Uszew, Gmina Gnojnik i Poręba Spytkowska, Gmina Brzesko - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

Pobierz ogłoszenie o zmianie - do ogłoszenia nr 612992-N-2017 z dnia 13.11.2017 r.

Zmiana  treści SIWZ

przetarg nr ZDP.ZP.271.9.2017

Przebudowa drogi powiatowej nr 1444K Uszew - Nowy Wiśnicz - Nieznanowice w miejscowościach Uszew, Gmina Gnojnik i Poręba Spytkowska, Gmina Brzesko - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

pobierz zmianę SIWZ 

pobierz ogłoszenie o zmianie - do ogłoszenie nr 612992-N-2017 z dn.13.11.2017r.

Załączniki nr 2.2.1 uzupełnienie P.F.U.

1. Zał. 2.5.1 Dokumentacja fotograficzna 

2. Zał. 2.5.2  Orientacja 

3. Zał. 2.5.3 Kopia mapy zasadniczej

4. Zał. 2.5.4 Przekrój konstrukcyjny 

5. Zał. 2.5.5 Decyzja środowiskowa 

6. Mapa cz.1 

7. Mapa cz. 2

9. Mapa cz. 3 

10. Mapa cz.4

11. Mapa cz. 5

12. Mapa cz. 6

13. Mapa cz. 7

14. Mapa cz. 8

15. Mapa cz. 9 

16. Mapa cz.10

Wyjasnienie treści SIWZ 
dot. postępowania nr. ZP.271.9.2017 z dn. 13.11.2017 r. na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1444 K Uszew - Nowy Wiśnicz - Nieznanowice w miejscowościach Uszew, Gmina Gnojnik i Poręba Spytkowska, Gmina Brzesko - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 

Pobierz wyjaśnienie 

Wyjaśnienie treści SIWZ
dot. postępowania nr. ZP.271.9.2017 z dn. 13.11.2017 r. na zadanie pn.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1444 K Uszew - Nowy Wiśnicz - Nieznanowice w miejscowościach Uszew, Gmina Gnojnik i Poręba Spytkowska, Gmina Brzesko - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

pobierz wyjaśnienie 

Wyjaśnienie treści SIWZ
dot. postępowania nr. ZP.271.9.2017 z dn. 13.11.2017 r. na zadanie pn.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1444 K Uszew - Nowy Wiśnicz - Nieznanowice w miejscowościach Uszew, Gmina Gnojnik i Poręba Spytkowska, Gmina Brzesko - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

pobierz wyjaśnienie 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. postępowania nr. ZP.271.9.2017 z dn. 13.11.2017 r. na zadanie pn.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1444 K Uszew - Nowy Wiśnicz - Nieznanowice w miejscowościach Uszew, Gmina Gnojnik i Poręba Spytkowska, Gmina Brzesko - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

pobierz informację

INFORMACJA O UNEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot. postępowania nr. ZP.271.9.2017 z dn. 13.11.2017 r. na zadanie pn.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1444 K Uszew - Nowy Wiśnicz - Nieznanowice w miejscowościach Uszew, Gmina Gnojnik i Poręba Spytkowska, Gmina Brzesko - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

pobierz informacje

PRZETARG NIEOGRANICZONY

ZDP.ZP.271.10.2017

"Usługi przewozu promowego w ciągach dróg powiatowych powiatu z podziałem na dwie części"

pobirz ogłoszenie o zamówieniu

pobierz SIWZ - materiały przetargowe

PRZETARG NIEOGRANICZONY  

ZDP.ZP. 271.11.2017 z dnia 12.12.2017 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1444K Uszew - Nowy Wiśnicz - Nieznanowice w miejscowościach Uszew, Gmina Gnojnik i Poręba Spytkowska, Gmina Brzesko - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 , z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

pobierz ogłoszenie 

pobierz  SIWZ - materiały przetargowe

WYJAŚNIENIE TREŚCI  SIWZ 

ZDP.ZP. 271.11.2017 z dnia 12.12.2017

Przebudowa drogi powiatowej nr 1444K Uszew - Nowy Wiśnicz - Nieznanowice w miejscowościach Uszew, Gmina Gnojnik i Poręba Spytkowska, Gmina Brzesko - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 , z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

pobierz wyjaśnienie 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

ZDP.ZP.271.10.2017

"Usługi przewozu promowego w ciągach dróg powiatowych powiatu z podziałem na dwie części"

pobierz

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 

ZDP.ZP.271.10.2017

"Usługi przewozu promowego w ciągach dróg powiatowych powiatu z podziałem na dwie części"

pobierz

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. postępowania nr. ZP.271.11.2017 z dn. 12.12.2017 r.

na zadanie pn.:Przebudowa drogi powiatowej nr 1444 K Uszew - Nowy Wiśnicz - Nieznanowice w miejscowościach Uszew, Gmina Gnojnik i Poręba Spytkowska, Gmina Brzesko - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

pobierz